Chemical Guys Activate Shine & Seal 473 ml

Chemical Guys Activate Shine & Seal 473 ml

€35.90
Tax included
Quantity
In Stock

Površino pred nanosom operite in temeljito očistite. Za optimalno sprijemanje s površino uporabite plastelin ali površino spolirajte. Pred uporabo plastenko dobro pretresite. Nanesite na ustrezen aplikator ali direktno na površino v tankem enakomernem sloju. Sredstvo pustite na površini približno 15 min. Ostanke sredstva obrišite s CarShineFactory Super plush krpo za odstranjevanje voskov in premazov.
Samo za profesionalno uporabo. Varnostni list profesionalnim uporabnikom na zahtevo.
 POZOR

Zdravju škodljivo pri zaužitju. Povzroča hudo draženje oči. Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda. Hraniti zunaj dosega otrok. Pred uporabo preberite etiketo. Po uporabi temeljito umiti roke. PRI ZAUŽITJU: ob slabem počutju pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika. PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. Če draženje oči ne preneha: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. Odstraniti vsebino/posodo v skladu z nacionalnimi predpisi. 

Specific References